دانلود کاتالوگ دوره های فنی سال ۱۴۰۱ آموزشکده سیستم های پیشرفته صنعتی هورداد

دانلود کاتالوگ مشاوره فنی و نگهداری و تعمیر شرکت راهبرد صنعت هورداد

لیست کامل دوره های آموزشکده هورداد

دانلود منابع آموزشی

دانلود نرم افزار fluid simulation of hydraulics

دانلود نرم افزار fluid simulation of pneumatics

۹۹ تمرین کاربردی پنوماتیک(۹۹Examples of Pneumatic Applications)

راهنمای کسب و کار

BionicANTs(Cooperative behaviour based on a natural model

FAVARAN GIR DARYAIEE(WWWHOORDADNET)

Hydraulics and Pneumatics – A Technicians and Engineers Guide(www.hoordad.net)

WHAT’S WRONG WITH ENERGY UTILIZATION(WWW HOORDAD NET)

BASIC HYRAULICS CATERPILLAR(WWW.HOORDAD.NET)

Electrical Equipment Trouble Shooting(www.hoordad.net)

Dictionary of engineering

DIN/ISO 1219    (Fluid power systems and components Graphic symbols and circuit diagrams

electrical equipment and installation in hazardous area

حل تمرین های دوره پنوماتیک پایه

حل تمرین های دوره پنوماتیک پیشرفته

حل تمرین های دوره الکترو پنوماتیک

حل تمرین دوره الکترو هیدرولیک