واحد مهندسی و مشاوره

دانلود کاتالوگ مشاوره فنی شرکت راهبرد صنعت هورداد

مشاوره در زمینه تهیه طرحهای توجیهی و امکان سنجی فنی و اقتصادی اجرای طرحهای کوچک و بزرگ صنعتی و معدنی جهت ارائه به بانک و دریافت تسهیلات بانکی

 

مشاوره این بخش به سه قسمت اساسی تقسیم می شود

 • مشاوره در زمینه ارزیابی طرح‌های توجیهی فنی – اقتصادی از نگاه بازار

 • مشاوره در ارزیابی فنی طرح توجیهی فنی – اقتصادی

 • مشاوره در زمینه ارزیابی مالی طرح توجیهی فنی – اقتصادی

 • مشاوره در زمینه ارزیابی طرح‌های توجیهی فنی – اقتصادی از نگاه بازار

که شامل مواردی زیر می باشد:

 • آشنایی با محصول و بررسی کاربردهای آن
 • روش تولید محصول مورد بررسی
 • بررسی بازار محصول از طریق وضعیت عرضه و تقاضای آن در گذشته، حال و پیش‌بینی آینده
 •  مواد اولیه مورد نیاز از لحاظ قیمت و نحوه تأمین آنها
 • میزان اشتغال، میزان وابستگی، ارزش افزوده، ایجاد درآمد ارزی، صرفه جویی ارزی و غیره
 • محل اجرای پروژه از نظر دسترسی به مواد اولیه و همچنین بازار فروش محصول آن
 • مشاوره در ارزیابی فنی طرح توجیهی فنی اقتصادی

اهم مواردی که در بررسی‌های فنی و ارزیابی فنی طرح‌های توجیهی مورد توجه قرار می‌گیرند عبارتند از:

 • هدف از اجرای پروژه
 • مطالعه تکنولوژی مورد نظر
 • محل اجرای طرح از نظر جغرافیایی، راه‌های مواصلاتی و …
 • امکانات و تأسیسات زیربنائی طرح توجیهی
 • ساختمان، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز و برآورد سرمایه‌گذاری در طرح توجیهی
 • نیروی انسانی مورد نیاز طرح توجیهی
 • برنامه زمان‌بندی اجرای طرح توجیهی

 

 • مشاوره در زمینه ارزیابی مالی طرح توجیهی فنی – اقتصادی

مراحل مختلف بررسی مالی طرح به شرح زیر انجام می‌گیرد:

 • برآورد هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت پروژه به تفکیک هزینه‌ها
 • پیش‌بینی نوع و میزان تأمین مالی پروژه با توجه به برنامه زمان‌بندی طرح
 • محاسبه و برآورد هزینه‌های جاری ناشی از اجرای پروژه، از جمله هزینه‌های تعمیر و نگهداری، حقوق و دستمزد، سوخت و انرژی و غیره …
 • تهیه صورت‌های مالی برآوردی برای یک دوره‌ی حداقل پنج ساله (صورت سود و زیان، جریانات وجوه نقد و ترازنامه)
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات استخراج شده از صورت‌های مالی برآوردی
 • برآورد سرمایه در گردش
 • نحوه تأمین مالی پروژه و مشارکت‌ها
 • پیش‌بینی هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی
 • تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر
 • تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر و حاشیه ایمنی پروژه
 • تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی همراه با جدول
 • تجزیه وتحلیل ریسک پروژه
 • برآورد میزان تسهیلات مالی مورد نظر برای اجرای پروژه با توجه به حجم سرمایه‌گذاری و درآمد آتی پروژه

 

مشاوره فنی