%d9%87%db%8c%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%84%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84

سرفصل دوره:

معرفی دوره:
آشنایی با سیستمهای فرمان هیدرولیک،آشنایی با کارکرد بلوکهای کنترل در وسایل نقلیه سنگین و  جرثقیل ها،
•طرز کار Joy stick.،روشهای مختلف قرارگیری شیرهای سه وضعیتی در یک بلوک.

•معرفی پمپهای load sense،
•بیان روش های نگهداری بار در مدتهای طولانی  ،

•بیان روش های جلوگیری از سقوط آزاد و شدن ،طراحی سیستم به صورت مستقل از میزان بار

•معرفی شیرهای اولویتی

          پیش نیاز: هیدرولیک پایه و پیشرفته

مدت زمان دوره: ۳روز (۲۴ ساعت )