نگهداری و تعمیر سیستم‌های انتقال قدرت مکانیکی براساس روش RCM

مقدمه ای برنگهداری و تعمیرات و آشنایی تاکتیکهای نت (PM,CBM,RCM,…)

آشنایی با مفاهیم اولیه مکانیکی ( گشتاور، سرعت دورانی ، قوانین نیوتن و..)

نگهداری و تعمیر گیربکسهای صنعتی براساس روش RCM

تاریخچه گیربکسها ، مفاهیم  اساسى و ابعاد چرخدنده ها ، منحنی دندانه های چرخ دنده ( انواع دنده های اینولوت و سیکلویید      Gear Tooth Profile ، تداخل و بن تراشی ( زیر برش) Interference & Undercutting  ،  تقسیم بندی گیربکسها و چرخ دنده ها بر اساس وضعیت محورها (شامل  ساده ، مارپیچ ، جناغی ، شانه ای ،داخلی، مخروطی، هپوئید و حلزونی) ، نحوه روغنکاری ، ملاحظات مربوط به نگهداری و تعمیرات و بررسی علل خرابی گیربکسهای صنعتی با استفاده از تکنیکهای RCA

نگهداری و تعمیر سیستمهای چرخ و تسمه صنعتی براساس روش RCM

تاریخچه چرخ تسمه. مفاهیم  اساسى و ابعاد چرخ تسمه مزایا و معایب آن نسبت به مکانیزم چرخ زنجیر.   انواع تسمه (شامل تسمه های تخت flat belt ،تسمه های گرد round belt، تسمه های V شکل V-belt. تسمه تایمینگ Timing belt ، تسمه شیار دار Ribbed belt ). انواع تسمه های V-BELT از لحاظ نوع و عملکرد (شامل معمولی Classic. باریک Narrow . دندانه دار Cogged، تسمه های چند ردیفهMulti Groove ،  تسمه های دورو    Double V-Belt،تسمه های سوراخ دار  باز  Perforated open- end V-Belts ، موارد استفاده و کاربرد هریک از آنها و استاندارد ISO  و استاندارد انگلیسی برای شماره فنی تسمه ها. نحوه انتخاب و محاسبه تسمه ، مکانیزمهای تبدیل دور در سیستمهای چرخ تسمه. دستورالعمل نصب تسمه ها   V-Belt Installation Check List. ملاحظات مربوط به نگهداری ، بازرسی ، انبارش و تعمیرات و بررسی علل خرابی تسمه های صنعتی با استفاده از تکنیکهای RCA

نگهداری و تعمیر چرخ زنجیرهای صنعتی براساس روش RCM

تاریخچه چرخ زنجیر ، مفاهیم  اساسى و ابعاد چرخ زنجیر مزایا و معایب آن نسبت به مکانیزم چرخ زنجیر ،   انواع چرخ زنجیر و موارد استفاده آن،  نحوه انتخاب و محاسبه زنجیر، دستورالعمل نصب زنجیرها   Chain Installation Check List . ملاحظات مربوط به نگهداری ، بازرسی ، انبارش و تعمیرات و بررسی علل خرابی گیربکسهای صنعتی با استفاده از تکنیکهای RCA . روشهای روانکاری در چرخ زنجیر

نگهداری و تعمیر کوپلینگها ، کلاچها و ترمز های صنعتی براساس روش RCM

آشنایی با ساختار کلاچ. ترمز و کوپلینگ و تفاوت ساختاری آنها ، انواع کلاچ و کاربردهای آن در صنعت. انواع ترمز و کاربردهای آن در صنعت. انواع کوپلینگ و کاربردهای آن در صنعت. معرفی پارامترهای موثر در انتخاب و فاکتورهای مشخصه هر کوپلینگ ، ملاحظات مربوط به نگهداری. بازرسی و تعمیرات و بررسی علل خرابی کلاچ. ترمز و کوپلینگهای  صنعتی با استفاده از تکنیکهای RCA

آشنایی با مکانیزمهای تبدیل حرکت خطی به دورانی و بالعکس

شامل (پیچ ومهره ، چرخ وشانه ، دستگاه لنگ ، بادامک ، طبلک ، لنگ و اهرم نوسان کننده (مکانیزم برگشت سریع) موارد استفاده و کاربرد آن در صنعت

مدت دوره: ۳۲ ساعت (۴ روز)