download (4)

در صنایع مختلف امروزی «تغییرات» هم می­توانند باعث بهبود عملکرد فعلی تجهیزات شده و هم می­توانند آن‌ها را در شرایط غیرعادی و نامطلوبی قرار دهند.

قرار گرفتن تجهیزات در شرایط غیر عادی از یک سو می‌تواند باعث حوادث ایمنی و از سوی دیگر باعث از دست دادن تولید و در نتیجه ضررهای کلان به افراد و صاحبان صنایع شود.

نقطۀ شروع در هر برنامۀ مدیریت تغییر تعریفی روشن و واضح از «تغییر» است؛ یک تعریف نامناسب از تغییرات در سازمان، باعث هدر رفتن زمان برای انجام آنالیزهای غیر ضروری شده و کارایی برنامۀ مذکور را پایین می‌آورد. بنابراین باید به صورت شفاف تعریف شود که چه چیزهایی در آن سازمان به عنوان تغییر محسوب می­شوند که ما علاقه­مند به مدیریت آنها هستیم. در واقع هر گونه حذف و اضافه نمودن، اصلاح فرآیند یا جایگزینی هر چیزی در سیستم (افراد، قطعات، فرآیندها و …) به جز جایگزینی آن­ها با همنوع­شان، تغییر محسوب شده و باید مدیریت شوند.

از طرفی ماهیت تغییر در تمام سازمان‌ها باعث ایجاد مقاومت، انکار و کارشکنی می شود. گروه آموزشی هورداد به دلیل بهره مندی از تخصص‌های مکمل در علوم انسانی، فنی و مدیریتی از جنبه های متفاوتی، تغییرات را تسهیل و ماندگار می کنند. ماندگاری تغییر اشاره به عدم تمایل سیستم به بازگشت به وضعیت پیش از اعمال تغییرات، دارد. به همین دلیل مشاوران و متخصصان زبردست یک بسته از ابزار‌های کاربردی را به بکار می گیرند تا فرایند تغییر به بهترین شکل ممکن شود. برای تغییر در سیستم های دارایی های فیزیکی، تغییر در روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها، تغییر در شرح وظایف و یا هر تغییر دیگری در سازمان می‌بایست، تعاملات و تأثیرات آن را بر سایر بخش‌ها در نظر گرفت که این مهم خود به یک نگاه سیستمی نیاز دارد و این نگاه سیستمی از طریق مشاوران ما در اختیار سازمان شما قرار خواهد گرفت.

باید توجه داشت از بین تمام تغییرات کنترل نشده­ای که به وقوع می­پیوندند، «تغییرات موقتی» مهلک­ترین آن‌ها و علل اصلی حوادث هستند؛ که در بسیار از مواقع افراد تمایلی به وارد کردن آن‌ها به چرخه­ی مدیریت تغییرات ندارند. در مورد این تغییرات نیز به کمک آموزش ها و ابزارهایی که گروه آموزشی هورداددر اختیار سازمان قرار می دهد از بازگشت تجهیزات یا دستورالعمل­ها به وضعیت اصلی و اولیۀ خود پس از پایان زمان تعیین شده، اطمینان حاصل کنید.