مدت دوره ۲ روز ( ۱۶ ساعت)

سرفصل دوره

الف : مطالب عمومی کمپرسورها (حدود ۶ ساعت)

تقسیم بندی کلی توربو ماشینها اعم از پمپ، فن، کمپرسور، توربین

شناسایی و تقسیم بندی کلی کمپرسورها

کاربرد کمپرسورها از لحاظ محدوده فشار و دبی

نحوه استفاده از منحنی انتخاب کمپرسورها

مختصری از تئوری و فرمولهای گازهای کامل

 

ب: کمپرسورهای رفت و برگشتی (حدود ۱۲ ساعت)

تقسیم بندی و طرز کار

مسیر آب، هوا و روغن و ابزار دقیق مربوطه، در یک نمونه کمپرسور رفت و برگشتی

عواملی که باعث از کار افتادن (trip) یک نمونه کمپرسور رفت و برگشتی می شوند.

قطعات کمپرسورهای رفت و برگشتی (از قبیل سوپاپ، میل لنگ، پمپ روعن، سیلندر، پیستون و انواع آنها)

تجهیزات مربوط به هوای فشرده اعم از فیلترها، خشک کنها، مخازن هوای فشرده و ….

سیستم های کنترل به کار رفته در کمپرسورهای رفت و برگشتی (full load ، half load ، no load ) و نحوه عملکرد آنها