proportional

دوره شیرهای پروپرشنال و سرو هیدرولیک

مدت دوره ۳۲ ساعت ( ۴ روز)

معرفی دوره :

آشنایی با مفهوم هیدرولیک آنالوگ،  ساختمان شیرهای هیدرولیک پورپورشنال و موارد استفاده از آن ، منحنی های مشخصه شیرهای آنالوگ و پارامترهای مربوط به آن، کنترل فشار و سرعت در مدارهای هیدرولیک پروپورشنال، تنظیم پارامترهای الکترونیکی بر روی شیر و مفهوم کنترل حلقه باز آنالوگ، آشانایی با CLOSE LOOP HYDRAULICS و نحوه کار شیرهای سرو سلونویید ولو

پیش نیاز : الکتروهیدرولیک