نگهداری و تعمیر(نت)کمپرسورهای صنعتی

معرفی دوره :

  • شناخت مراحل تهیه هوای فشرده شامل(فیلتر کردن، گرفتن رطوبت از هوا ، روغنکاری هوا)
  • اصول نصب کمپرسورهای صنعتی
  • بررسی خرابی های کمپرسورهای و عوامل تاثیر گذار روی آن
  • نگهداری و تعمیرات کمپرسورها
  • عیب های روتین کمپرسورهای صنعتی
  • روغنکاری، شناخت قطعات کمپرسورها شامل (بیرینگها، مکانیکال سیلها، پکینگها و …)

    مدت زمان دوره: ۲روز (۱۶ ساعت )