عیب‌یابی درسیستم‌های پنوماتیکی با استفاده از متد RCFA

مدت زمان دوره: ۳روز (۲۴ ساعت)

محتوی دوره :

 • کلیات آنالیز علل ریشه ای RCA حل مسائل مبتنی بر پیش‌آمد و آشنایی اصول علت و معلولی
 • گام های اصلی در آنالیز موثر علل ریشه‌ای خرابی در سیستم‌های پنوماتیکی
 • تدارک برای شروع آنالیز و جستجو برای اسناد و شواهد و اولویت‌بندی مشکلات، ابزارها و نمونه ها
 • تعریف معیار آستانه ای برای آنالیز و استفاده عملی و معیار های ادامه یا توقف آنالیز در سیستم‌های پنوماتیکی
 • اعضای گروه آنالیز و نکات کلیدی مربوطه و چگونگی برگزاری جلسات آنالیز علت و معلولی
 • بررسی شرایط عملیاتی مشکل، کاربرد ها و ملاحظات و بهره گیری از آنالیز تغییرات و مشکلات گذشته  
 • تعریف مسئله و بایدها و نبایدها و تشکیل نمودار واقعیت، نکات کلیدی در شناسایی علل خرابی در سیستم‌های پنوماتیکی
 • دیاگرام حرکتی و روش عیب‌یابی و نقشه خوانی مدارهای پنوماتیک و الکتروپنوماتیک
 • عیب یابی سیستماتیک مدارات پنوماتیک و آشنایی با اصول مانیتورینگ و استفاده از داده‌ها برای عیب‌یابی تجهیزات پنوماتیکی
 • مراحل اجرای عیب‌یابی در سیستم‌های پنوماتیکی
 • جستجو برای اثر اولیه و آنالیز علت و معلولی مشکلات و پنج W و یک H و استفاده از نرم افزار FLUID SIM در عیب‌یابی از مدارات پنوماتیک و الکتروپنوماتیک