نگهداری و تعمیرات(نت) یاتاقانها و بیرینگهای صنعتی براساس روش RCM

معرفی دوره :

 • نگهداری و تعمیر بیرینگهای صنعتی براساس روش RCM
 • مقدمه ای برنگهداری و تعمیرات و آشنایی تاکتیکهای نت (PM,CBM,RCM,…)
 • آشنایی با مفاهیم اولیه مکانیکی ( گشتاور، سرعت دورانی ، قوانین نیوتن و..)
 • تاریخچه یاتاقانها
 • تقسیم بندی یاتاقانها بر اساس نوع بار و ساختمان و…
 • یاتاقانهای لغزشی
 • کاربرد و ویژه گی های آنها ، خاصیت گوه ای روغن وعوامل موثر بر روی آن
 • انواع یاتاقان شعاعی Journal Bearings
 • انواع یاتاقان های لغزشی محوری نوع محوری تراست ( فلنجی، کینگزبوری
 • نحوه روغنکاری
 • ملاحظات مربوط به نگهداری و تعمیرات و بررسی علل خرابی یاتاقانهای لغزشی
 • Blue test
 • یاتاقانهای غلطکی (بیرینگها)
 • انواع یاتاقانهای غلطکی (بیرینگها) از لحاظ نوع بار و ساختمان و…
 • کاربرد انواع بیرینگها و ویژه گیهای آنها محاسن و معایب آنها
 • نحوه انتخاب نوع بیرینگ Selection Of Bearing Type
 • شناسایی شماره فنی بیرینگها بر اساس استاندارد ISO (شماره اصلی ، پسوندها، پیشوندها)
 • نحوه شناسایی بیرینگهای اصلی از بیرینگهای تقلبی
 • ، آشنایی با روشها و ابزارهای صحیح مونتاژ و دمونتاژ بیرینگها
 • تکنیکهای نگهداری، بازرسی، انبارش بیرینگها
 • تعمیر و بازسازی بیرینگ ها
 • عوامل ایجاد خرابی و از کارافتادگی یاتاقانهای غلطکی و تحلیل علل ریشه ای خرابی ها در آنها و …

مدت دوره: ۲۴ ساعت (۳ روز)