دوره سنسوریک

محتوی دوره :

 • مقدمه و مباحث فیزیک سنسورها
 • سنسور چیست؟
 • انواع خروجی های متداول سنسورها
 • معرفی پارامترهای مهم در سنسورها
 • حفاظت سنسورها
 • نکات کلی مربوط به انتخاب و خرید ابزاردقیق
 • دسته بندی کلی سنسورها بر حسب تماس
 • سنسورهای القایی
 • سنسورهای خازنی
 • سنسورهای فتوالکتریک
 • سنسور فیبر نوری
 • سنسورهای تشخیص لیبل
 • سنسورهای آلتراسونیک
 • سنسور اثر هال
 • نحوه اتصال سنسورهای صنعتی
 • انواع میکروسوییچ ها و اتصالات آنها

مدت دوره :۲۴ ساعت (۳روز)

پیش نیاز : الکتروپنوماتیک یا الکتروهیدرولیک