الکتروهیدرولیک

مدت دوره ۲۴ ساعت (۳ روز)

  • محتوای دوره:
    • انواع سیستم های کنترل صنعتی
    • بررسی انواع سیگنال‌ها (signal processing)
    • مزایای کنترل‌های برقی نسبت به کنترل‌های هیدرولیکی
    • بررسی اثرات الکتریسته و شناخت قطعات برقی(شامل کارکرد مقاومت‌ها ، خازنها ، سلونوئیدها ، دیودها و….
    • بررسی اجزای منبع تغذیه DC و تحلیل مدار آن
    • کنتاکت‌ها ، رله‌ها و رله کنتاکتورها (تحلیل ساختمان و نحوه کارکرد انواع آن )
    • آشنایی با تکنیک رله
    • عناصر سیگنال دهنده،
    • شناخت انواع آن کلیدهای دستی (PUSHBOTTOM & CONTROL BOTTOM)
    • شناخت انواع کلیدهای کنترل مکانیکی شامل (MICRO SWITCH & PRESSURE SWITCH )
    • طراحی مدارات الکترو هیدرلیک با استفاده از نرم افزار FLUID SIMULATION OF
    • سیستم مدار منطقی در تابلو برق
    • سلونوئید و شناخت انواع آن و نحوه کارکرد آنها
    • آشنایی با سلونوئیدهای پروپورشنال و فرق آن با سلونوئیدهای معمولی
    • بررسی ساختمان شیرهای الکتروهیدرولیکی (تحریک مستقیم و تحریک پیلوتی)
    • انواع کنترل مطابق با استاندارد DIN19226
    • شناخت رله تایمرها و نحوه کارکرد و انواع آن (off delay,on delay) و کاربردهای آنها
    • شناخت رله کانترcounter و نحوه کارکرد و کاربرد آن
    • آشنایی با سنسورهای غیر تماسی (شامل سنسورهای القایی ، مغناطیسی،خازنی، نوری و اولتراسونیک) ،
    • نحوه کارکرد، استاندارد نامگذاری ،موارد کاربردی و نحوه بستن سنسورهای دو سیمه و سه سیمه بصورت موازی و سری در مدارات
    • طراحی مدارات الکترو هیدرولیکی با استفاده از نرم افزار FLUID SIMULATION

      پیش نیاز :هیدرولیک پایه