اصول روانکاری و روانکارهای صنعتی

مدت دوره : ۱۶ ساعت (دو روز)

معرفی دوره :

  • تاریخچه و سیرتکاملی پیدایش روانکاری
  • کلیات و مفاهیم روانکاری
  • ترکیبات روانکاری ( روغن و گریس)
  • انبارش و جابجایی روانکارها 
  • مشخصات هر روانکار( ویسکوزیته ، نقطه ذوب ، نقطه ریزش و … )
  • کاربرد روانکارها در صنایع
  • نامگذاری و شناسایی روانکارها طبق استانداردهای مختلف
  • نحوه انتخاب روانکار مناسب
  • معادل یابی روانکارها
  • آشنایی با آنالیز روغن

پیش نیاز : دیپلم