عنوان دوره: Wincc flexible

معرفی دوره:

  • آشنایی با پانل های TD ، TP، OP و MP شرکت زیمنس
  • بررسی شبکه های ارتباطی MPI ، Profibus، Ethernet در سیستم های مانیتورینگ
  • بررسی بخش های مختلف نرم افزار Winccflexible
  • مراحل ایجاد یک پروژه در نرم افزارWinccflexible

زمان دوره: ۳۲ ساعت

پیش نیاز: PLC  مقدماتی S7