دوره آموزش Fieldbus :

معرفی دوره:

 • تعاریف اولیه (شبکه – پروتکل – فیلد – باس –PID – FCS – DCS و… )
 • سیستم های اتوماسیون
 • فیلد باس چیست؟
 • سیستم های کنترل مبتنی بر فیلدباس
 • جایگاه فیلدباس در هرم اتوماسیون
 • استانداردهای فیلدباس
 • تجهیزات مرتبت با فیلدباس
 • مدل ارتباطی در شبکه فیلدباس و لایه های آن
 • لایه های منطقی در فیلدباس
 • انواع توپولوژی
 • مزایای فیلدباس
 • معایب فیلدباس
 • معماری سیستم های کنترلی مبتنی بر فیلدباس
 • کاربرد فیلدباس
 • سیستم های کنترل متمرکزDDC
 • سیستم های کنترل مبتنی بر PLC
 • سیستم های کنترل مبتنی بر DCS
 • تست و راه اندازی در فیلدباس
 • نحوه عیب یابی در فیلد باس
 • انواع شبکه های فیلدباس
 • بررسی شبکه های Modbus
 • بررسی شبکه های Profibus
 • تشریح پروفی باس به همراه مثال های کاربردی
 • بررسی شبکه های Ethernet
 • بررسی شبکه های CAN

مدت زمان دوره : ۳ روز (۲۴ ساعت)

پیش نیاز : دوره PLC SIMENS -S7 300,400  پیشرفته