محتوای دوره:

– اهمیت و ضرورت حفاظت فیزیکی در سازمان ها

– ویژگی های پرسنل واحد انتظامات وصفات برجسته آنان

– تعریف انتظامات ،وظایف نگهبان و اصول نگهبانی و مراقبت

– ویژگی های شغلی و شخصیتی یک نگهبان موفق در هر سازمان

-روش های صحیح گشت زنی ،نظارت ومظنون گیری

–  – اصول نظارت بر ورود و خروج افراد، کالا و وسایل نقلیه

–   – فن آوری های نوین حفاظت فیزیکی وتجربیات موفق سازمان ها از آنها

-آشنایی با روش های پیشگیری از جرائم ،انواع سرقت وفنون پیشرفته کشف سرقت ونحوه مقابله باآن

– تمرین عملی شناسایی افراد مشکوک واشیاء مشکوک در سازمان

– آشنایی با دانستنی های حقوقی وقضایی ویژه کارکنان واحد انتظامات

– روش های صحیح وعلمی مظنون گیری وچهره زنی همراه با تکنیک های مشاهده وتوصیف

– آشنایی با حوادث سازمانی وشیوه برخورد با آنها

– بیست اصل کلیدی  که هریک از پرسنل انتظامات با ید بدانند.

– حفاظت گفتار وآشنایی با اسناد طبقه بندی شده

       –اصول بازرسی بخشهای مختلف محیط، ساختمان و اماکن و تاسیسات

–   –   روشهای ارزیابی مدارک، اسناد و مجوزها در واحد انتظامات

مدت زمان دوره   ۸ ساعت