دوره آموزشی طراحی کوره های صنعتی

معرفی دوره:
آشنایی با کوره های صنعتی(تاریخچه و سیر تحول کوره ها از آغاز تا امروز،    هندسه و مکانیزم کارکرد انواع کوره ها،-    کاربرد کوره ها در صنایع (سیمان، شیشه، فولاد، ریخته گری، محصولات صنعتی و …)، انتقال حرارت در کوره ها(-    انواع انتقال حرارت(رسانش، جابجایی، تشعشع) و اصول محاسبات عایق کاری
تئوری احتراق مقدماتی(    ساختار شعله و احتراق مایع و گاز، شعله آرام و مغشوش، انتقال حرارت شعله،احتراق سوختهای گازی، احتراق سوخت های مایع، آنالیز محصولات احتراق، روش های پایدار سازی احتراق، آلاینده ها)
روشهای تجربی برای تحلیل و طراحی کوره ها(پارامترهای تحلیل، ابزار اندازه گیری، کیت های آزمایشگاهی، طراحی و بهینه سازی
روشهای تحلیلی – عددی برای طراحی کوره ها(آشنایی با روشهای مدلسازی محیط های متخلخل و اجسام جامد،آشنایی با روشهای پیشرفته شبیه سازی عددی سیال    (RANS/LES/DNS)

ویژه تکنسین ها،کارشناسان وسرپرستان

مدت زمان دوره: ۲ روز (۱۶ ساعت )