دوره آموزشی طراحی مشعلهای صنعتی

معرفی دوره :
تئوری احتراق(ساختار شعله و احتراق مایع و گاز، شعله آرام و مغشوش، انتقال حرارت شعله)،احتراق سوختهای گازی، مکانیزم های احتراق و آنالیز محصولات احتراق و خصوصیات احتراق پیش مخلوط و غیر پیش مخلوط،- احتراق سوخت های مایع، مکانیزم های احتراق و اتمیزاسیون سوخت های مایع و روغن،- روش های پایدار سازی احتراق، مکانیزم های تولید آلاینده ها و روش های کاهش آنها
آشنایی با مشعل های صنعتی(    سامانه سوخت رسامی، شیرها، کنترل و هوادهی، سامانه جرقه و حسگرهای شعله،آزمایش، سرویس دهی و عیب یابی مشعل های سوخت گازی و مایع،روشهای تجربی برای تحلیل) و طراحی مشعل ها(    پارامترهای تحلیل، ابزار اندازه گیری، کیت های آزمایشگاهی، طراحی و بهینه سازی
روشهای تحلیلی- عددی برای طراحی مشعل ها(آشنایی با روش های مدل سازی احتراق،    آشنایی با روش های پیشرفته شبیه سازی احتراق      (RANS/LES/DNS)،-    معرفی نرم افزارهای موجود برای شبیه سازی مشعل

مدت زمان دوره: ۲روز (۱۶ ساعت )

ویژه تکنسین ها،کارشناسان وسرپرستان