نام دوره؛ Profibus

معرفی دوره:

 • آشنایی با تاریخچه شبکه های صنعتی
 • آشنایی با شبکه های کامپیوتری ، مدل OSI
 • مفهوم توپولژی و پروتکل، آشنایی با استانداردهای فیلدباس
 • بررسی جایگاه Profibus در اتوماسیون صنعتی و آشنایی با ورژن های آن
 • ویژگی های شبکه های صنعتی و بررسی مفاهیم اولیه در شبکه
 • آشنایی با تجهیزات شبکه
 • بررسی نحوه دسترسی به باس در شبکه Profibus
 • آشنایی با ایستگاه های شبکه
 • آشنایی با ماژول های شبکه Profibus، پیکربندی PLC S7 در شبکه Profibus به عنوان Master
 • پیکربندی و برنامه نویسی DP Slave ها
 • آشنایی با فانکشن های مربوط به Profibus DP-FMS در نرم افزار
 • بررسی مراحل اتصال به Profibus توسط S7 Connections و FDL Connection
 • بررسی مراحل پیکربندی ماژول DP/DP Coupler
 • آشنایی با مراحل پیکربندی Intelligent Slave ها در شبکه
 • پیکربندی کارت شبکه CP342-5 به عنوان DP Master و DP Slave، پیکربندی
 • برنامه نویسی ET200M وET200S به عنوان ET های پر کاربرد در شبکه
 • آشنایی با مراحل پیکر بندی Master-Master
 • کاربرد Profibus در سیستم های مانیتورینگ مبتنی بر PC و پانل

زمان دوره: ۲۴ساعت

PLC مقدماتی S7