سرفصل دوره آموزشی PLC پیشرفنه :

آشنایی با بلوک های برنامه FC
آشنایی با بلوک های FB ومراحل ساخت تابع
آشنایی با DB های اختصاصی و اشتراکی
آشنایی با UDT و مراحل کار با آنها
معرفی انواع مختلف حسگرهای دما
انواع مختلف سیگنال های ورودی آنالوگ
بررسی ماژول های آنالوگ و Wiring آنها
بررسی وبرنامه نویسی فانکشن های آنالوگ
بررسی بلوک های وقفه OB xxx
آشنایی با Diagnostic Buffer وپیغام های CPU
آشنایی با بلوک های سیستمی SFC-SFB
آشنایی با تهیه و نصب GSD فایل ها در HW
برنامه نویسی PID کنترلر توسط بلوک های سیستمی
معرفی انواع شبکه ها و پیکر بندی آنها با NETPRO
فانکشن های مربوط به تایمرها و کانترهای IEC (IEC-TC)
فرمت دیتاهای تاریخ و زمان در S7
نحوه ذخیره سازی فرمت Date_and_Timeدر CPU
آشنایی با برخی از فانکشن های مرتبط با تاریخ و زمان CPUدر S7

اجرای پروژه های کاربردی و عملی با استفاده از ترانسدیوسرها و عملگرها

تشریح مراحل ساخت تابع توسط بلوک های FC

مدت زمان دوره :   ۳ روز  (۲۴ساعت)

پیش نیاز :  PLC SIMENS-S7 300,400 مقدماتی