1تقدیرنامه سایپا

تقدیرنامه هوا و فضا90و91

آموزشکده هورداد در طی سالهای فعالیت خود موفق به اخذ تقدیرنامه از شرکتهای مختلف از جمله

سازمان هواوفضا ، شرکت سایپا ، پتروشیمی جم ،

شرکت تهیه و تولیدمواد نسوز کشور ، شرکت نوشاب (کوکاکولا) و….

در سالهای متوالی شده است.

این شرکت آمادگی برگزاری این دوره ها را در محل صنایع و سایت کارخانه ها را نیز دارد که با اعزام مدرس از انجام هزینه های اضا فی ماموریت پرسنل،رفت و آمد و …. جلوگیری می شود.

لازم به یادآوری است این مرکز آموزشی در مدت فعالیت خود ضمن عقد قرارداد با  دانشگاهها و مراکز علمی، اقدام به برگزاری دوره های  هیدرولیک ،پنوماتیک ،  PLC و کارگاههای آن طبق

 سرفصل مصوب وزارت علوم و توسط اساتید دارای کد مدرسی نموده است و در این میان اقدام به حمایت از پروژه های دانشجویی در حوزه اتوماسیون صنعتی نیز نموده است.