اصول گشت زنی وپیشگیری از جرایم

  ♦ محتوای دوره:

 •  تعریف و مفاهیم گشت زنی
 •  انواع گشت و روش های گشت زنی
 •  ویژگی های تخصصی و مهارتی افسران گشت
 •  تکنیک های حرفه ای و مدرن گشت های خودرویی و پیاده
 •  آشنایی با انواع سرقت ها و راه های پیشگیری از آن
 •  شناخت صحنه جرم و راه های حفظ صحنه جرم
 •  آسیب شناسی شغلی در حوزه گشت و نگهبانی
 •  ویژگی های ممتاز پرسنل گشت و صفات برجسته آنان در تکریم ارباب رجوع و رضایت همکاران
 •  آشنایی با نحوه صحیح برقراری ارتباط حضوری و آداب تماس تلفنی خصوصا در موارد بحرانی و اورژانسی
 •  چگونگی شناخت افراد مشکوک و مظنون و زیر نظر گرفتن آنها
 •  آشنایی با تنظیم صورتجلسه و نگارش گزارش انتظامی
 •  چگونگی استفاده صحیح از حواس پنجگانه در ماموریت ها
 •  بیست نکته کلیدی که افسران گشت  باید رعایت نمایند