تصویر مرتبط

آنالیز ارتعاشات پیشرفته          advance of vibration analyzing technology

♦ محتوای دوره :

 • خواندن میزان ارتعاشات کلی ماشین و استانداردها و پارامتر های رایج مربوط به این حدود ارتعاشی،
 • ارتعاشات پیچیده و مفهوم طیف فرکانسی،
 • مفاهیم مربوط به دورهای ارتعاشی و order analysis،
 • مفهوم فرکانس نیروهای مختلف در ماشین آلات، اوربیت،
 • مفهوم سیگنال و قوانین مربوط به آن،
 • مدولاسیون دامنه و مدولاسیون فرکانسی،
 • نویز و اغتشاش،ضربان Beat و آنالیز طیف،
 • آشنایی طیف فرکانسی، فرکانس خالص، هارمونیک ها،ساید بند ها،
 • نویز، تبدیل سریع فوریه، پدیده ضربه، ارتعاشات بریده شده و غیرخطی non linear clipped vibration،
 • لقی های ماشین آلات دوار،
 • نحوه ارتباط طیف زمانی با طیف فرکانسی،
 • خرابی تسمه،
 • کاویتاسیون در پمپ،
 • لقی کلاسیک مکانیکی،
 • آنالیز گیربکس ،داده برداری، سنسورهای جابجایی، سرعت، شتاب سنج ها، سه جهته،
 • نحوه نصب سنسورها و محل قرار گیری آنها،
 • جمع آوری داده های مناسب برای تحلیل و شناسایی داده های نامناسب

            مدت زمان دوره: ۳ روز (۲۴ ساعت )