آشنایی با مشعلهای صنعتی و نحوه عیب یابی

♦محتوای دوره :

  •  تئوری احتراق،ساختار شعله و احتراق مایع و گاز، شعله آرام و مغشوش، انتقال حرارت شعله
  •  احتراق سوخت های گازی
  • احتراق سوخت های مایع، مکانیزم های احتراق و آنالیز محصولات احتراق، روشهای پایدار سازی احتراق
  • آشنایی با مشعل های صنعتی (سامانه سوخت رسانی، شیرها، کنترل و هوادهی، سامانه جرقه و شمعک، حسگرهای شعله،
  • آزمایش، سرویس دهی و عیب یابی مشعل های سوخت گازی و مایع
  • آشنایی با مشعل های صنعتی موجود در بازار
  • شرایط نسب، نمودارهای عیب یابی، عیوب متداول، ابزارهای اندازه گیری و تنظیم کیفیت احتراق

ویژه تکنسین ها،کارشناسان وسرپرستان

مدت زمان دوره:۲ روز (۱۶ ساعت )