مقدمه : گروه صنعتی و آموزشی راهبرد صنعت هورداد با هدف فعالیت تمرکز بر روی انجام مشاوره و آموزش در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات و اتوماسیون صنعتی(هیدرولیک و پنوماتیک) از سال ۱۳۸۹ توسط گروهی از . . اساتید با سابقه در زمینه آموزش، مشاوره، اجراء ونگهداری و تعمیر مراکز صنعتیفعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت با اخذ نمایندگی از موسسه HOERNER آلمان که در زمینه مشاوره و آموزش مدیریت صنعتی مشغول به فعالیت می باشد، در طی سالیان اخیر علاوه بر انجام پروژه های مشاوره، مسوولیت برگزاری دوره های جامع آموزشی در حوزه های نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی و اتوماسیون صنعتی را بر عهده داشته است.

اهداف این شرکت در بدو تاسیس به شرح زیر تعریف شد :

• مشاوره فنی و ارائه راهکارهای صنعتی به صنایع در زمینه مدیریت نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی با توجه به بهره وری و توجیه پذیری آنها

• مشاوره در طراحی , نصب و اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی بویژه در تخصص های اتوماسیون صنعتی (پنیوماتیک ، هیدرولیک و …) .

• تامین و فروش مهندسی قطعات و تجهیزات اتوماسیون صنعتی با تکیه بر کمپانی های معتبر و مطرح تولیدی

• برگزاری کارگاههای آموزشی علمی و کاربردی مورد نیاز صنایع