images (6)

با استقرار سیستم ۵S گامی محکم برای ایجاد زیرساخت بهبود در سازمانتان بر خواهید داشت.

نظام آراستگی محیط کار(۵S) یکی از فرایند های بهبود در سازمان ها است که منجر به ایجاد فرهنگ انضباط، بهبود روابط انسانی، تسریع در کارها و بهبود کیفیت در سطوح مختلف سازمانی می شود. به ویژه زمانی که مدیریت ارشد سازمان، خود را متعهد به اجرای این سیستم بداند، نتایج بزرگی در زمان کوتاه در سازمان قابل مشاهده خواهد بود. ۵S می تواند مقدمه ای بر پیاده سازی بسیاری از سیستم های دیگر نگهداری و تعمیرات باشد و اجرای آنها را تسهیل نماید.

بسیاری از سازمان ها بر این باورند که به دلایل متعددی، نمی توان این سیستم را در سازمان آنها اجرا نمود. دلایلی مثل اینکه قبلاً اجرا شده و موفق نبوده است! در این سازمان جواب نمی دهد! همکاری نمی شود و غیره. در پاسخ باید عنوان کرد که آیا سازمان شما در بهترین وضعیت ممکن نسبت به سازمان های مشابه و رقیب قرار دارد؟ آیا دیگر هیچ گزینه ای برای بهبود وجود ندارد؟

علاوه بر اهمیت تعهد مدیریت به این نظام، نحوه اجرای آن نیز بسیار مهم است چرا که اجرای نادرست، ناقص یا غیر متوالی می تواند موجب دوباره کاری، هدر رفتن منابع و ناامیدی از سیستم ۵S شود.

متخصصان و مشاوران گروه آموزشی هورداد با پیاده سازی صحیح و اصولی این فرآیند مطابق با کلاس بهترین های جهانی، بهینه سازی هزینه ها و ارائۀ بهترین پیشنهادات، اجرای گام به گام پروژه ۵S را به شکل واقعی و ماندگار در سازمان شما تسهیل خواهند نمود.