مدت زمان دوره:۲ روز

معرفی دوره :
آشنایی با شیلنگ(معرفی،دسته بندی،استانداردها،عبارات کلیدی)
ساختارشیلنگ، روش تولید ، مقایسه استانداردهای تولید،سرشیلنگی، انواع آن ، مقایسه استانداردهای تولید
انتخاب شیلنگ خام، سرشیلنگی، شیلنگ کامل، پرس شیلنگ، مقایسه روشهای آماده سازی شیلنگ ،باید ها و نباید ها

hose-wwwhoordad.net