مدت زمان دوره: ۲روز (۱۶ ساعت )

معرفی دوره :
شناخت مراحل تهیه هوای فشرده شامل(فیلتر کردن، گرفتن رطوبت از هوا ، روغنکاری هوا)
اصول نصب کمپرسورهای صنعتی
بررسی خرابی های کمپرسورهای و عوامل تاثیر گذار روی آن
نگهداری و تعمیرات کمپرسورها
عیب های روتین کمپرسورهای صنعتی
روغنکاری، شناخت قطعات کمپرسورها شامل (بیرینگها، مکانیکال سیلها، پکینگها و …)