مدت دوره ۲۴ ساعت ۳ روز

معرفی دوره :
آشنایی با ساختار درختی (toxonomy) سیستمهای پنوماتیک و مشخصات فنی اجزا آن شامل واحد تولید هوای فشردی ، پایپینگ ، ولوها ، وعملگرها و…تعمیرات و نگهداری ماشین آلات پنوماتیکی، دیاگرام حرکتی و روش عیب یابی و نقشه خوانی مدارهای پنوماتیک والکترو پنوماتیک، عیب یابی سیستماتیک مدارات هیدرولیک و آشنایی با اصول مانیتورینگ و استفاده از داده ها برای تعمیرات و نگهداری تجهیزات هیدرولیکی وآشنایی با نکات ایمنی در کار با دستگاههای پنوماتیکی

پیش نیاز :پنوماتیک پایه و الکترو پنوماتیک