مدت دوره ۲۴ ساعت ۳ روز

معرفی دوره :

آشنایی با ساختار درختی (toxonomy) سیستمهای هیدرولیک و مشخصات فنی اجزا آن شامل پاورپک ، پایپینگ ، ولوها ، وعملگرها و…تعمیرات و نگهداری ماشین آلات هیدرولیکی، دیاگرام حرکتی و روش عیب یابی و نقشه خوانی مدارهای هیدرولیک والکتروهیدرولیک ، آشنایی با روغن و تاثیر آنالیز آن در شناسایی عیوب ، عیب یابی سیستماتیک مدارات هیدرولیک و آشنایی با اصول مانیتورینگ و استفاده از داده ها برای نگهداری و تعمیرات تجهیزات هیدرولیکی وآشنایی با نکات ایمنی در کار با دستگاههای هیدرولیکی پیش نیاز : هیدرولیک پایه و الکترو هیدرولیک