مدت زمان دوره: ۳روز (۲۴ ساعت )

معرفی دوره :
کلیات آنالیز علل ریشه ایRCA حل مسائل مبتنی بر پیشامد و آشنایی اصول علت و معلولی
گام های اصلی در آنالیز موثر علل ریشه ای   خرابی در سیستمهای هیدرولیکی
تدارک برای شروع آنالیزو جستجو برای اسناد و شواهد واولویت بندی مشکلات، ابزارها و نمونه ها
تعریف معیار آستانه ای برای آنالیز و استفاده عملی و معیار های ادامه یا توقف آنالیز در سیستمهای هیدرولیکی
اعضای گروه آنالیز و نکات کلیدی مربوطه و چگونگی برگزاری جلسات آنالیز علت و معلولی
بررسی شرایط عملیاتی مشکل، کاربرد ها و ملاحظات و بهره گیری از آنالیز تغییرات و مشکلات گذشته
تعریف مسئله و باید ها و نباید ها وتشکیل نمودار واقعیت، نکات کلیدی در شناسایی علل خرابی در سیستمهای هیدرولیکی
جستجو برای اثر اولیه و آنالیز علت و معلولی مشکلات و پنج W و یک  H

استفاده از نرم افزار FLUID SIM در عیب یابی از مدارات هیدرولیک والکتروهیدرولیک