عیب یابی در سیستم‌های هیدرولیکی بر اساس روش RCFA

مدت زمان دوره: ۳روز (۲۴ ساعت )

محتوی دوره :

 • کلیات آنالیز علل ریشه ای RCA حل مسائل مبتنی بر پیش‌آمد و آشنایی با اصول علت و معلولی
 • گام های اصلی در آنالیز موثر علل ریشه‌ای خرابی در سیستم‌های هیدرولیکی
 • تدارک برای شروع آنالیز و جستجو برای اسناد و شواهد و اولویت بندی مشکلات، ابزارها و نمونه ها
 • تعریف معیار آستانه‌ای برای آنالیز و استفاده عملی و معیار های ادامه یا توقف آنالیز در سیستم‌های هیدرولیکی
 • اعضای گروه آنالیز و نکات کلیدی مربوطه و چگونگی برگزاری جلسات آنالیز علت و معلولی
 • بررسی شرایط عملیاتی مشکل، کاربردها و ملاحظات و بهره‌گیری از آنالیز تغییرات و مشکلات گذشته
 • تعریف مسئله و بایدها و نبایدها و تشکیل نمودار واقعیت، نکات کلیدی در شناسایی علل خرابی در سیستم‌های هیدرولیکی
 • دیاگرام حرکتی و روش عیب‌یابی و نقشه خوانی مدارهای هیدرولیک و الکترو هیدرولیک
 • عیب یابی سیستماتیک مدارات هیدرولیک و آشنایی با اصول مانیتورینگ و استفاده از داده‌ها برای عیب‌یابی تجهیزات هیدرولیکی
 • مراحل اجرای عیب یابی در سیستم‌های هیدرولیکی
 • جستجو برای اثر اولیه و آنالیز علت و معلولی مشکلات و پنج W و یک H و استفاده از نرم افزار FLUID SIM در عیب‌یابی از مدارات هیدرولیک والکتروهیدرولیک