مدت زمان دوره:۳روز (۲۴ ساعت )

معرفی دوره :
کلیات آنالیز علل ریشه ایRCA حل مسائل مبتنی بر پیشامد و آشنایی اصول علت و معلولی در عیب یابی سیستم های پنوماتیکی
گام های اصلی در آنالیز موثر علل ریشه ای   خرابی در سیستمهای پنوماتیکی
تدارک برای شروع آنالیزو جستجو برای اسناد و شواهد واولویت بندی مشکلات، ابزارها و نمونه ها
تعریف معیار آستانه ای برای آنالیز و استفاده عملی و معیار های ادامه یا توقف آنالیز در سیستمهای پنوماتیکی
اعضای گروه آنالیز و نکات کلیدی مربوطه و چگونگی برگزاری جلسات آنالیز علت و معلولی بررسی شرایط عملیاتی مشکل ملاحظات و بهره گیری از آنالیز تغییرات
تعریف مسئله و باید ها و نباید ها وتشکیل نمودار واقعیت، نکات کلیدی در شناسایی علل خرابی در سیستمهای پنوماتیکی
جستجو برای اثر اولیه و آنالیز علت و معلولی مشکلات و پنج W و یک  H عیبیابی در سیستمهای پنوماتیکی و الکتروپنوماتیکی با استفاده از نرم افزار FLUID SIM