دوره الکترو پنوماتیک

مدت دوره :۳۲ ساعت (۴روز)

معرفی دوره :

آشنایی با ساختمان و طرز کار قطعات الکتروپنوماتیکی و کاربرد آنها در مدارهای الکتروتکنیک ، مبانی برق و الکتریسیته، ساختمان داخلی سوییچها ، شیرهای برقی، رله ها و انواع سیگنال دهنده ها شامل (دستی، سنسورهای موقعیت و فشار و…)، طراحی مدارهای منطقی و پایه و مقایسه آن با مدارات کنترل پنوماتیکی، شماره گذاری مدارهای برقی ، تکنیک رله بهمراه تمرینات کاربردی

پیش نیاز :پنوماتیک پایه