دوره الکتروپنوماتیک

مدت دوره :۲۴ ساعت (۳روز)

محتوای دوره:
 • انواع سیستم های کنترل صنعتی
 • بررسی انواع سیگنالها (signal processing)
 • مزایای کنترل های برقی نسبت به کنترل های پنوماتیکی
 • بررسی اثرات الکتریسته و شناخت قطعات برقی(شامل کارکرد مقاومت‌ها ، خازنها، سلونوئیدها، دیودها و….
 • بررسی اجزای منبع تغذیه DC و تحلیل مدار آن
 • کنتاکت‌ها ، رله‌ها و رله کنتاکتورها (تحلیل ساختمان و نحوه کارکرد انواع آن )
 • آشنایی با تکنیک رله
 • عناصر سیگنال دهنده،
 • شناخت انواع آن کلیدهای دستی (PUSHBOTTOM & CONTROL BOTTOM)
 • شناخت انواع کلیدهای کنترل مکانیکی شامل (MICRO SWITCH & PRESSURE SWITCH )
 • طراحی مدارات الکتروپنوماتیک با استفاده از نرم افزار FLUID SIMULATION OF
 • سیستم مدار منطقی در تابلو برق
 • سلونوئید و شناخت انواع آن و نحوه کارکرد آنها
 • آشنایی با سلونوئیدهای پروپورشنال فرق آن با سلونوئیدهای معمولی
 • بررسی ساختمان شیرهای الکتروپنوماتیکی (تحریک مستقیم و تحریک پیلوتی)
 • انواع کنترل مطابق با استاندارد DIN19226
 • شناخت رله تایمرها و نحوه کارکرد و انواع آن (off delay,on delay) و کاربردهای آنها
 • شناخت رله کانترcounter و نحوه کارکرد و کاربرد آن
 • آشنایی با سنسورهای غیر تماسی (شامل سنسورهای القایی، مغناطیسی، خازنی، نوری و اولتراسونیک)
 • نحوه کارکرد، استاندارد نامگذاری، موارد کاربردی و نحوه بستن سنسورهای دو سیمه و سه سیمه بصورت موازی و سری در مدارات
 • طراحی مدارات الکترو پنوماتیکی با استفاده از نرم افزار FLUID SIMULATION

پیش نیاز :پنوماتیک پایه