دوره الکترو هیدرولیک

مدت دوره ۳۲ ساعت (۴ روز)

معرفی دوره :

استفاده از مدارهای الکتروتکنیک در کنترل سیستم های هیدرولیکی، نحوه کارکرد اجزاء الکتریکی (رله ها، سنسورهای موقعیت و فشار، منبع تغذیه، بوبین ها و … ) و الکتروهیدرولیکی (شیرهای برقی)، طراحی و تست مدارهای منطقی و پایه الکتروهیدرولیک با استفاده از تکنیک رله، طراحی کنترل  های تابع مکان، فشار، زمان و چند سرعته ، موارد ایمنی و جلوگیری از استهلاک اجزاء هیدرولیکی، استفاده از تایمرها و کانترهای الکترونیکی      

   پیش نیاز :هیدرولیک پایه