دوره الکترو هیدرولیک

مدت دوره ۳۲ ساعت (۴ روز)

معرفی دوره :

  • استفاده از مدارهای الکتروتکنیک در کنترل سیستم های هیدرولیکی،
  • نحوه کارکرد اجزاء الکتریکی (رله ها، سنسورهای موقعیت و فشار، منبع تغذیه، بوبین ها و … ) و الکتروهیدرولیکی (شیرهای برقی)،
  • طراحی و تست مدارهای منطقی و پایه الکتروهیدرولیک با استفاده از تکنیک رله،
  • طراحی کنترل  های تابع مکان، فشار، زمان و چند سرعته ،
  • موارد ایمنی و جلوگیری از استهلاک اجزاء هیدرولیکی،
  • استفاده از تایمرها و کانترهای الکترونیکی      

   پیش نیاز :هیدرولیک پایه