الکتروهیدرولیک

مدت دوره ۲۴ ساعت (۳ روز)

 • محتوای دوره:
  • انواع سیستم های کنترل صنعتی
  • بررسی انواع سیگنال‌ها (signal processing)
  • مزایای کنترل‌های برقی نسبت به کنترل‌های هیدرولیکی
  • بررسی اثرات الکتریسته و شناخت قطعات برقی(شامل کارکرد مقاومت‌ها ، خازنها ، سلونوئیدها ، دیودها و….
  • بررسی اجزای منبع تغذیه DC و تحلیل مدار آن
  • کنتاکت‌ها ، رله‌ها و رله کنتاکتورها (تحلیل ساختمان و نحوه کارکرد انواع آن )
  • آشنایی با تکنیک رله
  • عناصر سیگنال دهنده،
  • شناخت انواع آن کلیدهای دستی (PUSHBOTTOM & CONTROL BOTTOM)
  • شناخت انواع کلیدهای کنترل مکانیکی شامل (MICRO SWITCH & PRESSURE SWITCH )
  • طراحی مدارات الکترو هیدرلیک با استفاده از نرم افزار FLUID SIMULATION OF
  • سیستم مدار منطقی در تابلو برق
  • سلونوئید و شناخت انواع آن و نحوه کارکرد آنها
  • آشنایی با سلونوئیدهای پروپورشنال و فرق آن با سلونوئیدهای معمولی
  • بررسی ساختمان شیرهای الکتروهیدرولیکی (تحریک مستقیم و تحریک پیلوتی)
  • انواع کنترل مطابق با استاندارد DIN19226
  • شناخت رله تایمرها و نحوه کارکرد و انواع آن (off delay,on delay) و کاربردهای آنها
  • شناخت رله کانترcounter و نحوه کارکرد و کاربرد آن
  • آشنایی با سنسورهای غیر تماسی (شامل سنسورهای القایی ، مغناطیسی،خازنی، نوری و اولتراسونیک) ،
  • نحوه کارکرد، استاندارد نامگذاری ،موارد کاربردی و نحوه بستن سنسورهای دو سیمه و سه سیمه بصورت موازی و سری در مدارات
  • طراحی مدارات الکترو هیدرولیکی با استفاده از نرم افزار FLUID SIMULATION

    پیش نیاز :هیدرولیک پایه