معرفی دوره:

آشنایی با پانل های TD ، TP، OP و MP شرکت زیمنس، بررسی شبکه های ارتباطی MPI ، Profibus، Ethernet در سیستم های مانیتورینگ، بررسی بخش های مختلف نرم افزار Winccflexible، مراحل ایجاد یک پروژه در نرم افزارWinccflexible

 

زمان دوره: ۳۲ساعت

پیش نیاز:PLC  مقدماتی S7