سرفصل دوره آموزش Fieldbus :

تعاریف اولیه (شبکه – پروتکل – فیلد – باس –PID – FCS – DCS و… )
سیستم های اتوماسیون
فیلد باس چیست؟
سیستم های کنترل مبتنی بر فیلدباس
جایگاه فیلدباس در هرم اتوماسیون
استانداردهای فیلدباس
تجهیزات مرتبت با فیلدباس
مدل ارتباطی در شبکه فیلدباس و لایه های آن
لایه های منطقی در فیلدباس
انواع توپولوژی
مزایای فیلدباس
معایب فیلدباس
معماری سیستم های کنترلی مبتنی بر فیلدباس
کاربرد فیلدباس
سیستم های کنترل متمرکزDDC
سیستم های کنترل مبتنی بر PLC
سیستم های کنترل مبتنی بر DCS
تست و راه اندازی در فیلدباس
نحوه عیب یابی در فیلد باس
انواع شبکه های فیلدباس
بررسی شبکه های Modbus
بررسی شبکه های Profibus
تشریح پروفی باس به همراه مثال های کاربردی
بررسی شبکه های Ethernet
بررسی شبکه های CAN

مدت زمان دوره : ۳ روز (۲۴ ساعت)

پیشنیاز : دوره PLC SIMENS-S7 300,400 پیشرفته