معرفی دوره:

آشنایی با تاریخچه شبکه های صنعتی، آشنایی با شبکه های کامپیوتری ، مدل OSI ، مفهوم توپولژی و پروتکل، آشنایی با استانداردهای فیلدباس، بررسی جایگاه Profibus در اتوماسیون صنعتی و آشنایی با ورژن های آن، ویژگی های شبکه های صنعتی و بررسی مفاهیم اولیه در شبکه، آشنایی با تجهیزات شبکه، بررسی نحوه دسترسی به باس در شبکه Profibus، آشنایی با ایستگاه های شبکه، آشنایی با ماژول های شبکه Profibus، پیکربندی PLC S7 در شبکه Profibus به عنوان Master، پیکربندی و برنامه نویسی DP Slave ها، آشنایی با فانکشن های مربوط به Profibus DP-FMS در نرم افزار، بررسی مراحل اتصال به Profibus توسط S7 Connections و FDL Connection، بررسی مراحل پیکربندی ماژول DP/DP Coupler، آشنایی با مراحل پیکربندی Intelligent Slave ها در شبکه، پیکربندی کارت شبکه CP342-5 به عنوان DP Master و DP Slave، پیکربندی ، برنامه نویسی ET200M وET200S به عنوان ET های پر کاربرد در شبکه، آشنایی با مراحل پیکر بندی Master-Master، کاربرد Profibus در سیستم های مانیتورینگ مبتنی بر PC و پانل

زمان دوره: ۲۴ساعت

PLC مقدماتی S7