آدرس : تهران، خ مطهری(تخت طاوس)،خ سلیمان خاطر(امیراتابک)،کوچه اصلی پور پلاک ۱۵ واحد ۱

آموزشکده سیستمهای پیشرفته صنعتی هورداد

تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۰-۰۲۱

تلفکس:۸۸۳۱۰۴۹۷-۰۲۱

 تلگرام: ۴۸۸۲۶۸۴-۰۹۰۲

Web Mail:info@hoordad.net