این دوره ها توسط مدرسین مرکز آموزش آتش نشانی تهران که در انگلستان، هلند و … آموزش دیده اند برگزار می گردد

دوره خطرات برق

♦ سر فصل دوره: 
دوره تئوری

 • شناخت مفاهیم اصطلاحات و قوانین ایمنی در برق ،
 • شناخت خطرات ناشی از الکتریسیته،
 • آشنایی با سیستمهای ایمنی در برابر الکتریسیته،
 • آشنایی با روشهای قطع برق در هنگام بروز حادثه،
 • روشهای اطفاء حریق الکتریسیته،
 • روشهای مربوط به کمکهای اولیه در حوادث برق گرفتگی ،
 • آشنایی با مراکز تولید و توزیع و انتقال الکتریسیته
   عملیات کارگاهی آزمایشگاهی
 • تمرین عملیات مربوط به قطع برق در جریان حوادث،
 • تمرین اطفاء حریق های ناشی از الکتریسیته،
 • بازدید از مراکز تولید وتوزیع وانتقال  الکتریسیته
 • دوره شناخت خطرات کالاهای خطرناکHAZMAT

دوره شناخت خطرات کالاهای خطرناکHAZMAT

طول دوره: ۲۴ ساعت

♦سر فصل دوره:

 • آشنایی با اصول واهداف واهمیت ،
 • آشنایی با مفاهیم مقدماتی،
 • آشنایی با گروه های ۹ گانه مواد شیمیایی،
 • آشنایی با خطرات هر گروه واقدامات عملی لازم،
 • آشنایی با لوزی شناسایی خطرات بهداشتی،
 • آشنایی باکد ADR، آشنایی با کد EAC، آشنایی با کتاب ERG ونحوه استفاده از آن،
 • آشنایی با CONTAMINATION، ۱۰
 • آشنایی با DECONTAMINATION، ۱۱
 • آشنایی با MSDS،
 • آشنایی با لباسهای حفاظتی
  عملیات کارگاهی آزمایشگاهی
 • نمایش فیلم آموزشی برای هر بخش ،
 • نحوه  پوشیدن و در آوردن لباس های عملیاتی مواد شیمیایی،
 • نحوه عملیات برای رفع آلودگی مواد شیمیایی

دوره آموزشی بررسی علل حریق

طول دوره: ۱۱۰ ساعت

♦سر فصل دوره:

 • اصول ومبانی حریق،
 • آشنایی با سازه های ساختمانی،
 • آشنایی باسیستم های اعلام واطفاء،
 • روش های تحقیق در خصوص حوادث(مصاحبه جمع آوری مشتندات)،
 • مدیریت صحنه آتش سوزی، گسترش آتش سوزی و روشهای کنترل آن،
 • تسریع کننده ها،
 • بررسی آثار حریق و الگوهای بجامانده از آن، شیشه ها،آتش سوزیهای عمدی،آتش سوزی الکتریسیته، انفجارات،
 • بررسی افراد فوتی در حریق، مواد شیمیایی، آتش سوزی خودروها و تصادفات،
 • عکس برداری و گزارش نویسی،
 • کار عملی
عملیات کارگاهی آزمایشگاهی
 • عملیات در کانکس های بررسی علل حریق،
 • ایجاد حریق خودروها، بازدید از پزشکی قانونی ،
 • ایجاد انفجار توسط کارشناس انفجارات ،
 • انجام آزمایشات مواد شیمیایی،
 • انجام تستهای سوختن مایعات و آثار آنها،

دوره اصول فرماندهی

طول دوره: ۸۰ ساعت

♦سر فصل دوره:

 • اصول فرماندهی،
 • استراتژی تاکتیک و عملیاتها،
 • محوطه خطر وحصار کشی،
 •  ارتباطات،
 • ملاحظات قبل از عملیات،
 • سیستم فرماندهی حادثه،
 •  کنترل نواحی تحت امر،
 • تعیین نقشها در سیستم فرماندهی، سکتور بندی،
 •  ایمنی وسلامتی در صحنه حادثه،
 •  ارزیابی ریسک پویا
 • الگوهای تاکتیکی پ،
 • ارزیابی خطر تحلیلی

دوره ایمنی کار در ارتفاع

مدت دوره: ۱۶ ساعت

سرفصل دوره:

 • آشنایی با قوانین کار در ارتفاع
 • آشنایی با طناب و گره ها
 • ابزارشناسی و تجهیز هارنس
 • آموزش انواع صعود و فرود
 • عبور از لبه و فضا گیری
 • آشنایی با سیستم های بالاکشی

دوره تجهیزات حفاظت فردی

طول دوره: ۴ ساعت
♦ سر فصل دوره

 • آشنایی باکلیه لوازم وتجهیزات حفاظت فردی ،
 • نحوه مراقبت ونگهداری از لوازم و تجهیزات حفاظت فردی
عملیات کارگاهی آزمایشگاهی
 • نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردی

دوره تصادفات جاده ای(RTC)

طول دوره: ۳۲ ساعت

♦سر فصل دوره

 • ایمنی عمومی در حوادث و ایمنی صحنه،
 • نحوه استقرار در حوادث،
 • نحوه دسترسی به حادثه،
 • نقش دیگر گروههای خدمات اضطراری ،
 • مراقبت از مصدوم،
 • تیم دسترسی،
 • تثبیت سازی خودرو،
 • مدیریت شیشه های خودرو،
 • نحوه فضاسازی،
 • ایمنی کار با وسایل هیدرولیکی،
 • خطرات خودرو
  عملیات کارگاهی آزمایشگاهی
 • انجام تمامی روشهای عملیاتی اعم از کار با وسائل هیدرولیکی و نحوه تثبیت خودرو،
 • دسترسی و روشهای فضاسازی و غیره
 • انجام تستهای سوختن مایعات و آثار آنها

دوره تهویه تاکتیکی

طول دوره: ۴۸ ساعت
♦ سر فصل دوره:

 • اصول پایه ای کاربرد فن،
 •  نسبت دریچه های ورودی به خروجی،
 •  موقعیت فن
 • نحوه آرایش فنها،
 • مبارزه با باد مخالف،
 • جدول مقیاسی beaufort،
 • اندازه و موقعیت ساختمان،
 • تاثیر دریچه های بازشو،
 • روش تهویه طبیعی ،مکانیکی،
 • روش تهویه فشارمنفی ،و مثبت (ppv)،
 • نحوه تهویه در ساختمانهای معمولی، ساختمان های بلند، زیرزمین ها و…،
عملیات کارگاهی آزمایشگاهی
 • عملیات تهویه در ساختمان یک طبقه
 • ،عملیات تهویه در ساختمان چند طبقه
 • عملیات تهویه در زیرزمین
 • عملیات تهویه در یونیتهای رفتارشناسی

دوره توانایی استفاده از تجهیزات خودروهای آتش نشانی

♦ سر فصل دوره: 

 • آشنایی با انواع تجهیزات خودروهای آتش نشانی
 • روشهای استفاده از تجهیزات خودروهای اطفایی
 • روشهای ایمن سازی با استفاده از تجهیزات خودروهای آتش نشانی و امداد
 • شناخت ابزار و تجهیزات حریق 
عملیات کارگاهی آزمایشگاهی
 • تمرین استفاده از تجهیزات و خودروها

دوره توانایی استفاده از خاموش کننده های دستی

♦سر فصل دوره:

 • آشنایی با اصول اهداف و ضرورتها
 •   طبقه بندی خاموش کننده ها از لحاظ کاربرد و ماده اطفایی
 • طبقه بندی آتش سوزی ها بر اساس استانداردهای آمریکا و اروپا
 • رنگهای استاندارد خاموش کننده ها
 • آشنایی با روشهای تامین فشار در خاموش کننده ها
 • تستهای مربوط به خاموش کننده ها
 • بازدیدهای دوره ای و تستهای استاندارد
 • روشهای نصب و نگه داری خاموش کننده های دستی
 • آشنایی با روشهای شارژ خاموش کننده ها
 • روشهای استفاده از خاموش کننده ها در اطفاء حریق
 •  ملاحظات عملیاتی کار با خاموش کننده ها
عملیات کارگاهی آزمایشگاهی
 • بازدید خاموش کننده های دستی
 •  تمرین نصب و نگه داری خاموش کننده های دستی
 • تمرین استفاده از خاموش کننده ها در اطفاء حریق

دوره توانایی شناخت حریق و خطرات آن (رفتارشناسی حریق)

طول دوره: ۹۶ ساعت

سر فصل دوره:

 • شناخت مفاهیم،اصطلاحات و برخی قوانین
 • مثلث و هرم حریق-مثلث اطفاء
 • طرق مختلف انتقال حرارت
 • قانون مربع معکوس
 • عوامل موثر در آتش سوزی
 • نحوه گسترش شعله در محیط بسته
 • مراحل گسترش حریق(نمودار حریق)
 • نقطه شعله زنی-درجه حرارت خود به خود سوزی-دمای اشتعال خود به خود و پیرولیز
 • حدود اشتعال، پدیده های خطرناک حریق(بک درفت و فلش آور)
 • نحوه ارزیابی ریسک و علائم بک درفت و فلش آور
 • خطر عمده گازها(BLEVE)
عملیات کارگاهی آزمایشگاهی
 • تمرین نحوه ضحیح استفاده از سرلوله برای مقابله با خطرات بک درفت و فلش آور
 • آزمایش عملی حدود اشتعال
 •    نمایش فیلم برای هر کدام از خطرات حریق
 •    کاربرد آب در مقابله با خطرات فلش آور و بک درفت
 • انجام تمرینات عملی در داخل یونیتهای رفتارشناسی demo،attack و backdraught
 • تمرین حمل مصدوم با دستگاه تنفسی
 • تمرین تستهای دستگاه تنفسی

دوره توانایی عملیات اطفاء حریق و بکارگیری تجهیزات اطفاء حریق

♦ سر فصل دوره: 

 • آشنایی باعملیات گروهی وآرایش نیرو
 •    انواع عملیات اطفاء حریق
 •   روشهای اطفاء حریق
 • عملیات اطفاء در اماکن و تصرف های مختلف
 • روشهای عملیات ترکیبی عوامل اطفائی
عملیات کارگاهی آزمایشگاهی
 • تمرین عملیات اطفاء حریق
 • تمرین عملیات اطفاء حریق مواد شیمیایی
 • تمرین عملیات ترکیبی عوامل اطفایی

دوره توانایی عملیات با کف و کف سازی در اطفاء حریق

♦ سر فصل دوره: 

 • آشنایی با اصول اهداف و ضرورتها
 • آشنایی با مکانیزم عملکرد کف روی آتش
 • شناخت انواع کف و اثرات آنها
 • آشنایی با مشخصات فنی کف
 • آشنایی با تجهیزات کف ساز نازلها و تناسب سازها
 • روشهای استفاده از کف در اتفاء حریق در اماکن مختلف
 • روشهای استفاده از تجهیزات ثابت و پرتابل کف ساز

ملاحظات عملیاتی در هنگام عملیات کف رسانی
 

عملیات کارگاهی آزمایشگاهی
 • تمرین استفاده از تجهیزات کف ساز(F1،F2،F3)
 • تمرین استفاده از توربکس
 • تمرین استفاده از کف در اتفاء حریق

دوره دستگاه تنفسی تخصصی

طول دوره: ۹۶ ساعت

سر فصل دوره:

 • آشنایی با اصول اهداف و ضرورتها
 • آشنایی بافیزیولوژی تنفس
 • اصطلاحات تنفسی
 • شناخت فاکتورهای تاثیر گذار بر نرخ تنفس
 • شناخت اثرات فیزیولوژی کمبود اکسیژن در بدن
 •   شناخت استاندارد اروپا و انگلستان
 •   شناخت انواع دستگاه تنفسی(مدار باز و بسته)،
 • شناخت قسمتهای مختلف دستگاه تنفسی فنزی و دراگ
 • محاسبات عملکرد دستگاه تنفسی
 •   شناخت تستهای دستگاه تنفسی
 •   نحوه پوشیدن –ماسک گذاری- اتصال و جداکردن سیلندر از دستگاه
 • ساختار طناب راهنما، طناب انفرادی و نفرات مربوط به آنها
 • روشهای جست و جو و کار با طناب انفرادی و راهنما
 •   نحوه حرکت در دود و تاریکی
 • مقررات مربوط به دربها به هنگام ورود
 • شناخت علائم خطر در محل حادثه
 • نحوه حرکت بر روی پله ها در طبقات
 •   آشنایی با حمل مصدوم
 • کارکرد با دستگاه در فضاهای محدود
 • آشنایی با کنترل برد Control Board
 • سرویس و نگهداری دستگاه تنفسی
عملیات کارگاهی آزمایشگاهی
 • تمرین استفاده ازدستگاه تنفسی
 • تمرین محاسبات زمان عملکرد
 • تمرین نحوه حرکت و جست و جو در دود و تاریکی
 • تمرین نحوه حرکت بر روی پله ها
 • تمرین نحوه استفاده از دستگاه تنفسی در فضاهای محدود
 • تمرین نحوه استفاده از طناب راهنما و انفرادی
 • تمرین نحوه استفاده از کنترل برد
 • تمرین حمل مصدوم با دستگاه تنفسی
 • تمرین تستهای دستگاه تنفسی
 • تمرین سرویس و نگهداری

دوره پمپهای آتش نشانی

♦ سر فصل دوره: 

 • آشنایی با اصول اهداف و ضرورتها و تاریخچه
 • آشنایی با انواع پمپها
 • طبقه بندی پمپها
 • شناخت اجزاء پمپ و تجهیزات جانبی-(ادوات و درجات پمپ)
 • انواع تخلیه کننده ها و دلایل عدم مکش یا تخلیه
 • شناخت روشهای عملیاتی
 • روشهای آبگیری از منابع تحت فشار و آبگیری از منابع روباز
 • شناخت محدودیتهای عملی به هنگام آبگیری از منابع روباز
 • نکات ایمنی به هنگام کار با پمپ
 • آزمایشات اختصاصی پمپ
 • سرویس و نگه داری پمپ
عملیات کارگاهی آزمایشگاهی
 1. تمرین عملیات  باپمپ p1،p2،p3
 2. آبگیری پمپ از هیدرانتف
 3. آبگیری پمپ از منابع روباز
 4. انجام تست خشک و تست تر
 5. تمرین رله مدار بسته
 6. تمرین رله مدار باز