تصویر مرتبط

آنالیز ارتعاشات پیشرفته          advance of vibration analyzing technology

معرفی دوره :

خواندن میزان ارتعاشات کلی ماشین و استانداردها و پارامتر های رایج مربوط به این حدود ارتعاشی، ارتعاشات پیچیده و مفهوم طیف فرکانسی، مفاهیم مربوط به دورهای ارتعاشی و order analysis،مفهوم فرکانس نیروهای مختلف در ماشین آلات، اوربیت، مفهوم سیگنال و قوانین مربوط به آن، مدولاسیون دامنه و مدولاسیون فرکانسی، نویز و اغتشاش،ضربان Beat و آنالیز طیف، آشنایی طیف فرکانسی، فرکانس خالص، هارمونیک ها،ساید بند ها، نویز، تبدیل سریع فوریه، پدیده ضربه، ارتعاشات بریده شده و غیرخطی non linear clipped vibration، لقی های ماشین آلات دوار، نحوه ارتباط طیف زمانی با طیف فرکانسی، خرابی تسمه، کاویتاسیون در پمپ، لقی کلاسیک مکانیکی، آنالیز گیربکس ،داده برداری، سنسورهای جابجایی، سرعت، شتاب سنج ها، سه جهته، نحوه نصب سنسورها و محل قرار گیری آنها، جمع آوری داده های مناسب برای تحلیل و شناسایی داده های نا مناسب

مدت زمان دوره: ۳روز (۲۴ ساعت )