آشنایی با مشعلهای صنعتی و نحوه عیب یابی

معرفی دوره :
تئوری احتراق،ساختار شعله و احتراق مایع و گاز، شعله آرام و مغشوش، انتقال حرارت شعله
–    احتراق سوخت های گازی، احتراق سوخت های مایع، مکانیزم های احتراق و آنالیز محصولات احتراق، روشهای پایدار سازی احتراق
آشنایی با مشعل های صنعتی(    سامانه سوخت رسانی، شیرها، کنترل و هوادهی، سامانه جرقه و شمعک، حسگرهای شعله،
–    آزمایش، سرویس دهی و عیب یابی مشعل های سوخت گازی و مایع
آشنایی با مشعل های صنعتی موجود در بازار
–    شرایط نسب، نمودارهای عیب یابی، عیوب متداول، ابزارهای اندازه گیری و تنظیم کیفیت احتراق

ویژه تکنسین ها،کارشناسان وسرپرستان

مدت زمان دوره:۲روز (۱۶ ساعت )